Zostań redaktorem strony
Planowanie finansów
Info Blog

Oszczędności a inflacja – porównianie do września

Poziom inflacji informuje o wzroście poziomu cen. Im  wyższa infalcja tym ceny  wyższe, a siła nabywcza pieniądza jest mniejsza.

Oznacza to, że za 100 zł rok temu mogliśmy nabyć więcej  dóbr niż dzisiaj.

Kiedy trzymalibyśmy pieniądze w „skarpecie”, lub na nisko, bądź na nieoprocentowanym koncie bankowym wartość realna pieniędzy dzisiaj będzie niższa niż rok temu.

Wskaźnik inflacji mówi o szybkości tego spadku.

Aby pieniądze  pracowały i pomanażały się zamiast tracić wartość to przyrost musi być wyższy od inflacji.

We wrześniu 2012 inflacja wynosiła 3,8%.

Oznacza to, że trzymając pieniądze na koncie oprocentowanym 1,5% straciliśmy w tym roku.

Biorąc pod uwagę  fakt, że oszczędności są opodatkowane to spadek jest większy niż wynikałoby to z prostego porównania procentów.

Aby zarabiać pieniądze powinniśmy lokować w produkty przynoszące rocznie więcej niż wynosi inflacja.

Przy porównianiu do inflacji wrześniowej oprocentowanie przed opodatkowaniem powinno wynosić minimum 5,8% aby pieniądze zarabiały.

Na rynku istnieją produkty finansowe proste i zaawansowane, które zapewniają takie przyrosty.

Do zaawansowanych należą fundusze, do prostych lokaty. Przed ulokowaniem pieniędzy skorzystaj z rankingu i wybierz najlepszy produkt dla siebie.

 

 

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Co daje planowanie finansowe?

U osób, ktory zaczęły planować swoje finanse można zauważyć następujące zmiany:

1. Oszczędności znacznie urosły

2. Rezygnacja z inwestowania pieniędzy w nieprzynoszące dochodu produkty finansowe

3. Zwiększona umiejętność wyszukiwania możliwie najlepszych opcji do oszczędzania i inwestowania pieniędzy

4. Lepsza orientacja w rynku produktów finansowych, lepsza znajomość produktów. Wzrost wiedzy na temat finansów.

5. Umiejetność oceny „okazji”. Umiejętność polegająca na dostrzeżeniu prawdziwych korzyści i obiążeń związanych z produktem.

6. Logiczne podejście do oszczędzania zamiast inwestowania pod wpływem chwili i presją czasu. Rozsądne rozważenie dostępnych opcji.

7. Lepsza ocena ryzyka. Świadome podejmowanie decyzji finansowych.

8. Dochód pasywny – po stosunkowo krótkim czasie od rozpoczęcia planowania finansów pojawił się dochód pasywny, rozumiany jako dochód „bez pracy”. Przykładem dochodu pasywnego jest procent z odłożonych oszczędności.

 

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , | Leave a comment

Jakie wybrać produkty oszczędnościowe?

Wybór porduktów oszczędnościowych zależy od kilku rzeczy:
- od czasu na jaki pieniądze nam nie będą potrzebne
- łatwość dotarcia do pieniędzy w razie nagłej konieczności- znajomości produktów bankowych/inwestycyjnych.

Zasada wyboru produktów pod względem czasu jest następująca*:
1. Jesteś w stanie zainwestować pieniądze na 10 lat – fundusze inwestycyjne
2. Przy okresie kilkuletnim – 3-5 lat – obligacje
3. Przy roku, półtorej – obligacje, lokaty
4. Przy kilku dniach, tygodniach – konto oszczędnościowe.

Pod względem łatwości dostępu do gotówki:
1. Fundusze – dostęp ograniczony w latach – jeśli masz produkt nakładający duże opłaty pieniężne przy wcześniejszym zamknięciu produktu, bądź dni – gdy chcesz dokonać wykupu.
2. Natychmiast po zerwaniu – lokata.
3. Środki od razu dostępne – konto oszczędnościowe.

Pod względem znajomości produktów finansowych:
1. Fundusze, akcje – dla osób znających schematy rządzące papierami wartościowymi
2. Lokaty, konta oszczędnościowe – dla osób, które nie znają dobrze rynku papierów wartościowych.

*) Podane tutaj produkty to propozycje. Podobny, bądź zbliżony schemat ich doboru do klientów stosuje wiele instytucji finansowych.

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , | Leave a comment

Planuj swoje finanse

Zbyt często żyjemy od pierwszego do pierwszego. Brakuje czasu na co dzień, by zastanowić się nad swoimi finansami.

Niestety ten brak czasu kosztuje nas. Często są to wysokie raty kredytu, wyższe niż w innych bankach. Wysokie koszty ubezpieczeń, bądź ogromne straty materialne, gdy nie mieliśmy w porę podpisanego ubezpieczenia majątkowego.

Czas to zmienić.

Zapraszam na stronę Planowanie finansów.

 

Posted in Bez kategorii | Tagged | Leave a comment